คุณต้องล็อกอิน GOOGLE ก่อน
ไม่เช่นนั้นอาจจะดูวีดีโอไม่ได้

1) เปิดเว็บ google.com
แล้วลงชื่อเข้าสู่ระบบ

2) ใส่อีเมล์ ที่เป็น GMAIL ของคุณ

3) ป้อนรหัสผ่าน

4) มุมบนขวามือ จะขึ้นโปรไฟล์ของเรา
ให้ลองคลิกดู

5) ถ้าเห็นอีเมล์ของคุณ
แสดงว่า ล็อกอิน สำเร็จ
สามารถเปิดเว็บดูวีดีโอได้เลย

6) ถ้าเปิดวีดีโอแล้วติดข้อจำกัด
ให้คลิกดูวิธีการแก้ไข